Miami

Man bija unikāla iespēja aizceļot uz Maiami ar vēl vienu TRAVEL TIME grupu 2015. gada novembrī! Maiami šoreiz bija mūsu vienīgais galamērķis! Es pavadīju grupu uz Maiami caur Frankfurti, un mēs ieradāmies ASV vienu dienu pirms Pateicības dienas – lielākās brīvdienas ASV! Šīs trīs dienas mēs pavadījām Maiami, pirms sākām mūsu Celebrity Reflection kruīzu. Šajās dienās mēs apvienojām ekskursijas un iepirkšanās, jo ASV dienā pēc Pateicības dienas, kas pazīstama arī kā Melnā piektdiena, un ir iepirkšanās iespēju pilna diena, kurā var iegadāties preces ar lielām atlaidēm! Patiesībā tajā dienā mēs visi sākām iepirkties jau pulksten 5:00 no rīta! Lai gan Maiami mūsu ekskursijas aizveda uz Everglades nacionālo parku, kas ir lielākais purvs ASV, pilns ar ne tikai aligatoriem, bet arī daudziem dažādiem putniem (nemaz nerunājot par moskītiem)! Mēs apmeklējām arī koraļļu pili, kuru uzcēla latvietis par godu savai līgavai – kas atstāja viņu nekad arī neredzot viņa roku darbu! Mēs apmeklējām arī Florida Keys ceļā līdz Key West un atpakaļ uz Maiami Islamoradā.

Mūsu vienas nedēļas kruīzā bija plānots apmeklēt Austrumu Karību jūras reģionu – trīs pieturas pie San Juan, Puertoriko, Senttomasa, ASV Virdžīnu salām un Sentmārtena, kā arī franču un holandiešu rietumu Indijam. Katra no šīm ostām sniedza mums dažādas iespējas izpētīt šis vietas! San Juanā, lietainā vakarā, mums bija iespēja iepazīt Vecpilsētas cietokšņus un ielās. Senttomasā mēs apmeklējam slavena pirāta Melnas Bārdas pili, vēsturisko parku un Ziemeļu pludmales. Mēs uzzinājām ka Sentmārtena ir vieta ar divkāršu valsts piederību (puse holandiešu un pusi franču) un šī vieta tika pētīta ar trīs stundu ekskursiju abās pusēs, kam sekoja vairākas stundas pasaules slavenajā Maho pludmalē, kur lidmašīnas lido ļoti zemu un pacelšanās laikā pat nosūta muļķīgus cilvēkus ūdenī, izraisot ikdienas traumas! Tālāk kuģī mūs gaidīja trīs jūras dienas, lai apceļotu 1500 kilometrus katrā virzienā no Maiami, kas ļāva mums baudīt formālas ēdināšanas, sulīgas bufetes un, protams, sauļošanās tik ilgi cik mēs vārējam izturēt!

Pēc kruīza, pirms atgriešanās Eiropā, mums bija iespēja baudīt vēl vienu dienu Dienvidu Floridā – mēs pavadījām to tirdzniecības centros, lai iegādātos Ziemassvētku dāvanas!


I got my chance to travel to Miami with one more TRAVEL TIME group in November 2015! Miami was our one and only destination this time! This time I was escorting the group to Miami via Frankfurt, and we arrived in the USA one day before Thanksgiving Day – a major holiday in the USA! These three days we spent in Miami, before beginning our cruise on the Celebrity Reflection. These days were a combination of sightseeing and shopping, as in the USA the day after Thanksgiving, also known as Black Friday, is a day of shopping opportunities with great discounts! In fact that day we all began shopping at 5:00 in the morning! While in Miami our excursions took us to the Everglades National Park, which is the largest swamp in the USA, full of not just alligators but also many different birds (not to mention mosquitos)! We also visited Coral Castle, “built” by a Latvian man as homage to his fiancée – who left him never seeing his handiwork! And we visited the Florida Keys all the way to Key West and even had dinner of Stone Crabs on our route back towards Miami in Islamorada!

Once we got onto the one week cruise, we were scheduled to visit the Eastern Caribbean – making three stops at San Juan, Puerto Rico, St. Thomas, US Virgin Islands, and St. Maarten, French and Dutch West Indies. Each of these ports afforded us different opportunities to explore! In San Juan, on a rainy evening, we got to explore the Forts and streets of the Old Town. St. Thomas was complete with a visit to Blackbeard’s Castle Historical Park, and a visit to the Northern Beaches. St. Maarten with its dual nationality (half Dutch and half French) was explored with a three hour guided tour of both halves, followed by several hours at the world famous Maho Beach – where aircraft fly low overhead and on takeoff even send foolish people flying into the water, causing daily injuries! Then there were three sea days on the ship to travel the 1500km each direction from Miami, which enabled us to enjoy formal dining, succulent buffets and of course the entire sunbathing one could stand!

After the cruise, before returning to Europe we had the chance to enjoy one more day in South Florida – this time we spent in Shopping Centers to purchase a lot of Christmas presents!